| OM OSS | INFO | FAKTA | KONTAKT |
Fakta

Fakta lite att fundera på?

För att bedöma behovet av renovering och service bör man känna till den tekniska livslängden hos produkter och material. Om man är osäker bör man låta en fackman undersöka konditionen för att bedöma den återstående livslängden.

Livslängden varierar dock kraftigt beroende på slitage och boendevanor m.m

Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år
Avloppsledningar av PVC -1973 20-30 år
Avloppsledningar av PVC 1973- 30-50 år
Vattenledningar av galvaniserat stål 30-40 år
Vattenledningar av koppar 50-60 år
Värmeledningar 70-80 år
Toalett, tvättställ och badkar 30-35 år

 • Avloppsledningar och golvbrunnar
  • Till ca 1960 tillverkades spillvattenledningar huvudsakligen av gjutjärn. Efter 1960 förekommer rör av både plast och gjutjärn. Livslängden varierar mycket och i många hus byggda så sent som på 1970-talet kan man hitta både akuta rostskador och spräckta plaströr.

 • Vattenledningar
  • Fram till mitten av 1950-talet tillverkades kallvattenledningar av galvaniserade stålrör, därefter började man använda kopparrör. Varmvattenledningar tillverkades av kopparrör.

 • Värmeledningar
  • Tillverkades av stål fram till ca 1970. Därefter förekommer koppar i klena ledningar och stål till grövre ledningar.

 • Porslin och armatur
  • Äldre toalettstolar spolar med mycket vatten. Spolmekanismen är ofta utsliten och otät. Byte till nya toalettstolar sänker kostnaderna för vatten och underhåll rejält.

   Äldre blandare har tätningssystem som slits lätt och kräver regelbundet underhåll. Otäta blandare kan läcka flera m³ vatten per lägenhet och år. Moderna blandare är snålare på vatten och energi. De är också tystare och orsakar inte s.k. tryckstötar i tappvattensystemet.